บริหารงานระบบคุณภาพISO 9001:2008&GMP

บริษัท เดอะ เพ็ท จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 และ GMP จากบริษัท BUREAU VERITAS ประเทศไทย

บริหารงานระบบคุณภาพ HACCP

บริษัท เดอะ เพ็ท จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ HACCP

“บริษัท เดอะ เพ็ท จำกัด มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงาน ประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อย่างมีมาตรฐานและปรับปรุง อย่างต่อเนื่องให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และบริการ เพื่อสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ”